Wystawy zorganizowane przez Wydział Muzealiów

Biblioteki Sejmowej

 

1986-1999

 1. IGNACY DASZYŃSKI 1866 – 1936, 1986 r.
 2. SEJM USTAWODAWCZY 1919 – 1922, 1989 r.
 3. DWUSETNA ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791, 1991 r.
 4. SEJM POLSKI, 1991 r.
 5. WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI, 1992 r.
 6. MARSZAŁKOWIE SEJMÓW PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ, 1992 r.
 7. PIĘĆSET LAT SEJMU POLSKIEGO 1493 – 1993, 1993 r.
 8. POSŁOWIE SEJMU USTAWODAWCZEGO 1919 – 1922, 1993 r.
 9. DZIEJE SEJMU, 1994 r.
 10. KATYŃ – CHARKÓW. ZIEMIA OSKARŻA, 1996 r.
 11. ADAM BIEŃ, WIELKI PATRIOTA I DZIAŁACZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY RUCHU LUDOWEGO, 1998 r.
 12. LOSY NASZE… W NASZYCH SPOCZYWAJĄ RĘKACH, 1998 r.
 13. JEST POLSKA JEST SEJM, 1999 r.
 14. PLAKAT WYBORCZY 89, 1999 r.

2000-2019

 1. PIĘĆ WIEKÓW POLSKIEGO SEJMU, 2000 r.
 2. KATYŃ – WALKA O PRAWDĘ, 2000 r.
 3. PAMIĘTAMY. SOLIDARNOŚĆ 1980 – 1981, 2000 r.
 4. MY, NARÓD POLSKI, TĘ USTAWĘ KONSTYTUCYJNĄ UCHWALAMY I STANOWIMY, 2001 r.
 5. PARLAMENT POLSKI. PIĘĆ WIEKÓW HISTORII – DZIESIĘĆ LAT W RADZIE EUROPY, 2001 r.
 6. KONSTYTUCJE POLSKI 1791 – 1997, 2002 r.
 7. LITWA W DRODZE DO EUROPY, 2003 r.
 8. KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO W DWUSETNĄ ROCZNICĘ NADANIA, 2007 r.
 9. LOSY NASZE… W NASZYCH SPOCZYWAJĄ RĘKACH, 2008 r.
 10. BRONISŁAW GEREMEK – POLITYK WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, 2008 r.
 11. W TEJ GODZINIE WIELKIEGO SERC POLSKICH BICIA…, 2009 r.
 12. POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI 1980 – 1989, 2009 r.
 13. POSŁOWIE NA SEJM II RZECZYPOSPOLITEJ – OFIARY WOJNY I OKUPACJI 1939-1945, 2009 r.
 14. ŻYDZI W POLSKIM PARLAMENCIE 1919 – 1939, 2009 r.
 15. DWUDZIESTA ROCZNICA POMOCY KONGRESU USA DLA SENATU I SEJMU, 2010 r.
 16. WITAJ MAJ, TRZECI MAJ! 220. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA, 2011 r.
 17. VIRIBUS UNITIS? POLSCY PARLAMENTARZYŚCI W MONARCHII HABSBURSKIEJ 1848-1918, 2012 r.
 18. WIZYTA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SEJMIE I SENACIE – 11 CZERWCA 1999, 2014 r.
 19. POLSKA, NA JAKĄ ZASŁUŻYMY, 2014 r.
 20. POSŁANKI I SENATORKI II RP, 2014 r.
 21. 550-LECIE PARLAMENTARYZMU RZECZYPOSPOLITEJ, 2018 r.
 22. MARSZAŁKOWIE SEJMU II RZECZYPOSPOLITEJ, 2018 r.
 23. DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ NAJWYŻSZYM PRAWEM, 2019 r.
 24. 1989 – ROK WOLNOŚCI LUDÓW – ZWYCIĘSTWO WOLNEGO SŁOWA, 2019 r.
 25. DAR ODZYSKANEJ WOLNOŚCI, 2019 r.
 26. 450-LECIE UNII LUBELSKIEJ, 2019 r.

2020-

 1. BITWA WARSZAWSKA 1920, 2020 r.
 2. 100. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI MARCOWEJ, 2021 r.
 3. 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA , 2021 r.
 4. 40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO, 2021 r.
 5. NAJDROŻSZA DLA POTOMNOŚCI PAMIĄTKA, 2022 r.
 6. 450. ROCZNICA UCHWALENIA KONFEDERACJI WARSZAWSKIEJ, 2023 r.
 7. GMACHY SEJMOWE W LATACH 1919-1947, 2023 r.