Czytelnia Zbiorów Historii Społecznej (ZHS)

Lokalizacja: ul. Ludna 4A, 00-406 Warszawa

Informacje telefoniczne: 22 694 25 59, fax: 22 694 10 12

e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Czas otwarcia:

  • poniedziałek, czwartek, piątek 8.30-15.30
  • wtorek, środa 8.30-18.00

Zakres usług:

  • bezpośredni dostęp do stałego księgozbioru podręcznego Czytelni ZHS oraz wybranych czasopism bieżących;
  • udostępnianie na miejscu materiałów znajdujących się w magazynach ZHS;
  • udzielanie informacji w zakresie odpowiadającym profilowi zbiorów Wydziału ZHS;
  • bezpośredni dostęp do katalogów kartkowych zbiorów Wydziału ZHS oraz do komputerowych katalogów i pozostałych baz danych BS;
  • realizacja zamówień na odbitki kserograficzne i kopie elektroniczne materiałów pochodzących ze zbiorów Wydziału ZHS (cennik);
  • realizacja wypożyczeń indywidualnych (wyłącznie dla posłów i senatorów oraz członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, a także pracowników Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Biura Trybunału Konstytucyjnego).

Potrzebne posłom i senatorom pozycje, znajdujące się w magazynach Wydziału ZHS, mogą być sprowadzone do Czytelni Głównej, gdzie – zgodnie z ogólnymi zasadami – można z nich korzystać tylko na miejscu (np. z czasopism), bądź wypożyczyć (książki). Do Czytelni Głównej nie można sprowadzać pozycji z księgozbioru podręcznego Czytelni ZHS.