Czytelnia Zbiorów Historii Społecznej (ZHS)

Lokalizacja: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Informacje telefoniczne: 22 843 42 69, fax: 22 847 20 72

e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Czas otwarcia:

  • poniedziałki, czwartki i piątki, godz. 08:30-15:30
  • wtorki i środy, godz. 08:30-18:00
  • w lipcu poniedziałek – piątek – godz. 8:30-15:30
  • w sierpniu nieczynne

Zakres usług:

  • bezpośredni dostęp do stałego księgozbioru podręcznego Czytelni ZHS oraz wybranych czasopism bieżących;
  • udostępnianie na miejscu materiałów znajdujących się w magazynach ZHS;
  • udzielanie informacji w zakresie odpowiadającym profilowi zbiorów Wydziału ZHS;
  • bezpośredni dostęp do katalogów kartkowych zbiorów Wydziału ZHS oraz do komputerowych katalogów i pozostałych baz danych BS;
  • realizacja zamówień na odbitki kserograficzne i kopie elektroniczne materiałów pochodzących ze zbiorów Wydziału ZHS (cennik);
  • realizacja wypożyczeń indywidualnych (wyłącznie dla posłów i senatorów oraz członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, a także pracowników Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Biura Trybunału Konstytucyjnego).

Potrzebne posłom i senatorom pozycje, znajdujące się w magazynach Wydziału ZHS, mogą być sprowadzone do Czytelni Głównej, gdzie – zgodnie z ogólnymi zasadami – można z nich korzystać tylko na miejscu (np. z czasopism), bądź wypożyczyć (książki). Do Czytelni Głównej nie można sprowadzać pozycji z księgozbioru podręcznego Czytelni ZHS.