Katalogi-zbiorow

Katalogi zbiorów bibliotecznych

KATALOGI KOMPUTEROWE (online)

Katalog główny – katalog zbiorów bibliotecznych Biblioteki Sejmowej oraz biblioteki Biura Analiz Sejmowych (BAS) Kancelarii Sejmu, obejmujący wszystkie rodzaje materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem starych druków.

Obecnie Katalog główny pełni funkcję kompletnego katalogu w odniesieniu do następujących partii zbiorów:

  • książek znajdujących się w zbiorach głównych BS, opublikowanych po 1978 r.;
  • książek nabytych do zbiorów Wydziału ZHS po 1993 r. (bez względu na datę wydania);
  • bieżących wydawnictw ciągłych, wpływających do BS od 1994 r.;
  • polskich wydawnictw parlamentarnych i urzędowych;
  • polskich wydawnictw urzędowych od 1807 r.;
  • zagranicznych wydawnictw parlamentarnych i urzędowych;
  • dokumentów elektronicznych;
  • zbiorów biblioteki BAS.

Katalog główny zawiera też opisy wielu publikacji spoza wskazanego zasięgu chronologicznego, pochodzących z przekatalogowanych bądź nieopracowanych wcześniej zasobów BS.

Katalog klamrowy książek ze zbiorów głównych BS – obejmuje pozycje opublikowane przed 1979 r. Baza zawiera zeskanowane obrazy kart katalogowych z indeksami autorów, tytułów i sygnatur.

Katalog klamrowy książek ze zbiorów Wydziału ZHS – katalog starszej kolekcji książek z zasobów Wydziału ZHS, zawiera wyłącznie pozycje wydane przed 1994 r. W bazie znajdują się obrazy kart z katalogu klamrowego z indeksami autorów, tytułów i sygnatur.

Stare druki – kompletny katalog starych druków, pozycji wydanych przed 1801 r., znajdujących się w zbiorach głównych oraz w Wydziale Muzealiów BS.

KATALOGI TRADYCYJNE (kartkowe)

Katalogi tradycyjne obejmują starszą część kolekcji Wydziału ZHS:

  • katalog rzeczowy (wg UKD) książek opublikowanych do 1993 r.;
  • katalogi alfabetyczny i rzeczowy (wg UKD) czasopism.

Jak szukać książek i czasopism w katalogach Biblioteki Sejmowej?