Cennik usług reprograficznych Biblioteki Sejmowej

LP Rodzaj usługi Cena PLN

(bez VAT[1])

Jedn. Uwagi
1 Kserokopie z książek, prasy, materiałów parlamentarnych i innych materiałów na nośniku tradycyjnym
A4 jednostronnie 0,80 strona
dwustronne 1,05 szt.
A3 jednostronnie 0,83 strona
dwustronne 1,08 szt.
Kserokopie ze starodruków[2]
A4 jednostronnie 3,20 strona
dwustronne 4,20 szt.
A3 jednostronnie 3,32 strona
dwustronne 4,32 szt.
Kserokopie z mikroform
A4 jednostronnie 2,43 strona
2  Mikrofilmy
mikrofilm 16 mm 2,50 klatka
mikrofilm 35 mm 2,83 klatka
mikrofisza DIAZO 2,94 szt.
wywołanie mikrofilmu 30.5 m 10,73 rolka
koperta do mikrofisz 0,25 szt.
jacket 0,90 szt.
3 Wydruki laserowe czarno-białe
z baz na CD 0,80 strona
z baz BS i KS 0,80 strona
z baz ONLINE 0,80 strona
stron WWW 0,80 strona
4 Skanowanie z książek, prasy, materiałów parlamentarnych i innych materiałów na nośniku tradycyjnym
300 dpi 2,28 skan
ponad 300 dpi 4,53 skan
Skanowanie z mikrofilmów i mikrofisz
czarno-białe do 400 dpi 2,28 skan
5 Nagrania na nośnik
Nagranie na CD 4,13 płyta w tym koszt CD
Nagranie na DVD 20,69 płyta w tym koszt DVD
Nagranie na DVD DL 21,44 płyta w tym koszt DVD
Nagranie na kasetę audio 8,74 kaseta w tym koszt kasety i wyszukanie nagrania
Nagrania video z kaset Digital Betacam
Nagranie na VHS 52,50 1h
Nagranie DVD 52,50 1h
Nagranie Digital Betacam 59,25 1h
Nagranie na własny sprzęt 52,50 1h
Nagrania video z kaset VHS
Nagranie na VHS 40,69 1h
Nagranie DVD 40,69 1h
Nagrania video z płyt DVD
Nagranie na VHS 40,69 1h
Nagranie DVD 40,69 1h

[1] Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

[2] W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu każdorazowo zgody Dyrektora Biblioteki Sejmowej.