Zasób Archiwum Sejmu stanowią:

  • dokumentacja aktowa z lat 1956 – 2022 – w tym m.in.: protokoły z posiedzeń Sejmu, Prezydium Sejmu, Zgromadzenia Narodowego i komisji sejmowych, zapisy ustaleń Konwentu Seniorów, dokumentacja ustaw i uchwał Sejmu oraz interpelacji i zapytań poselskich, druki sejmowe, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu itp.

Prace Sejmu w obecnej kadencji

Prace Sejmu w poprzednich kadencjach

  • dokumentacja audiowizualna z lat 1962 – 2019 – w tym nagrania obrad Sejmu oraz posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych;

Transmisje archiwalne

  • dokumentacja fotograficzna – zestawy tematyczne z lat 1919 – 2019

Kronika Sejmowa

  • mikrofisze – wybrana dokumentacja z lat 1919 – 1939 i 1982-1984
  • mikrofilmy – wybrana dokumentacja z okresu XVI – XVIII w. oraz z lat 1919 – 1939