Informatorium

Informatorium

Lokalizacja: Budynek K (Stary Dom Poselski), wysoki parter, pok. 3; wejście od ul. Wiejskiej 2

Informacje telefoniczne: 22 694 10 73, fax: 22 694 17 78

e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Czas otwarcia:

 • poniedziałek – piątek, godz. 08:30-19:00
 • w dni posiedzeń Sejmu – od 08:30 do zakończenia obrad (jeśli obrady kończą się po godz. 19:00)

Jednorazowe karty wstępu do Biblioteki można uzyskać:

 • w godz. 8.30-18.00 w głównym Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu, mieszczącym się w budynku H przy ul. Wiejskiej 4/6/8 (wejście HI).

(mapka)

Jednorazowe karty wstępu nie są wydawane w dni posiedzeń Sejmu.

Zakres usług:

 • bezpośredni dostęp do komputerowych katalogów i pozostałych baz danych BS;
 • bezpośredni dostęp do baz danych Kancelarii Sejmu;
 • bezpośredni dostęp do baz danych rozpowszechnianych na płytach CD i DVD oraz dostępnych w sieciach komputerowych;
 • bezpośredni dostęp do elektronicznych wersji czasopism,
 • udzielanie w formie ustnej, telefonicznej i pisemnej, w zakresie odpowiadającym profilowi zbiorów głównych BS, następujących rodzajów informacji:
  • bibliograficznej – informowanie o dokumentach, znajdujących się w zbiorach BS, a także o piśmiennictwie na określony temat (sporządzanie zestawień tematycznych),
  • faktograficznej – podawanie dat, nazwisk, terminów itp.,
  • tekstowej – dostarczanie, głównie w postaci reprodukcji lub wydruków komputerowych, poszukiwanych przez użytkowników unikatowych dokumentów, tekstów aktów prawnych itp.,
  • skierowującej – kierowanie do innych niż BS instytucji lub osób, których zakres działania odpowiada specyficznym potrzebom użytkowników.

Biblioteka Sejmowa wykonuje zestawienia tematyczne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.