AS

 

Archiwum Sejmu (AS)

Adres:
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel. 22 694-24-84 (dokumentacja fotograficzna)
tel. 22 694-10-89 (dokumentacja aktowa)
tel. 22 694-22-85 (dokumentacja audio-, video-)
fax 22 625-28-77
e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Pracownia archiwalna czynna:
poniedziałek – piątek 9.00-15.00
w dni posiedzeń Sejmu dyżur do godz. 20.00

Uwaga: w czasie posiedzeń Sejmu pracownia niedostępna dla użytkowników zewnętrznych.

Prawne podstawy działania:

Archiwum Sejmu powołane zostało, jako samodzielna komórka organizacyjna, uchwałą Prezydium Sejmu z dnia 25 września 1990 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Sejmu. Podstawę powołania i status państwowego archiwum wyodrębnionego (obecnie archiwum wyodrębnionego) dała ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173). W wyniku zmian organizacyjnych Kancelarii Sejmu wprowadzonych Zarządzeniem Nr 10 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 10 lutego 1993 r. Archiwum zostało włączone do Biblioteki Sejmowej na prawach jednego z jej wydziałów.

Archiwum Sejmu gromadzi dokumentację wytworzoną w wyniku działalności Sejmu i jego organów, Kancelarii Sejmu oraz biur poselskich.

Archiwum Sejmu jest członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów (Interantional Council on Archives)