uslugi_wypozyczenia_miedzybiblioteczne

Wypożyczenia Międzybiblioteczne

Lokalizacja: Budynek K (Stary Dom Poselski), wysoki parter, pok. 5; wejście od ul. Wiejskiej 2

Informacje telefoniczne: 22 694 17 29

e-mail: bs.wmb@sejm.gov.pl
Agnieszka.Biskupik@sejm.gov.pl

Czas otwarcia:

  • poniedziałek – piątek, godz. 8:30-16:00

Jednorazowe karty wstępu do Biblioteki można uzyskać:

  • w godz. 8.30-19.00 w głównym Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu, mieszczącym się w budynku H przy ul. Wiejskiej 4/6/8 (wejście HI).

(mapka)

Jednorazowe karty wstępu nie są wydawane w dni posiedzeń Sejmu.

Zakres usług:

  • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych dla użytkowników BS (posłów i senatorów, pracowników Kancelarii Sejmu i Senatu) wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z działalnością parlamentarną i służbową, w tym zamawianie reprodukcji (odbitek kserograficznych, kopii elektronicznych, mikroform) materiałów archiwalnych, czasopism, zbiorów specjalnych;
  • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych dla innych bibliotek krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe zasady i tryb korzystania z Wypożyczeń Międzybibliotecznych oraz prawa i obowiązki biblioteki lub instytucji wypożyczającej określa Regulamin BS.