Wydział Muzealiów

W zbiorach Wydziału Muzealiów znajdują się przedmioty sztuki (obrazy, grafika, rysunki, plakaty), dokumenty (stare druki, rękopisy, ulotki wyborcze itp.) oraz numizmaty obrazujące historię parlamentaryzmu polskiego od XV w., a także zbiór fotografii z okresu międzywojennego i powojennego.

Historia Muzeum Sejmu Polskiego

 • 11/25/1979 Rezolucja Prezydium Sejmu – konceptualizacja idei Muzeum Sejmu Polskiego
 • 1980 powołanie Komitetu Organizacyjnego złożonego z historyków, prawników i muzeologów
 • 1981-1985 cztery konferencje poświęcone historii parlamentaryzmu
 • 19/12/1984 Uchwała Prezydium Sejmu – powołanie Muzeum Sejmu Polskiego podporządkowane Szefowi Kancelarii Sejmu
 • styczeń 1985 początek gromadzenia i konserwacji obiektów muzealnych przeznaczonych na przyszłą ekspozycję stałą
 • 1987-1988 prace nad projektami gmachu muzealnego (1713m² powierzchni użytkowej, 8302m² przeznaczonych na stałą ekspozycję)
 • 1989 decyzja o przeznaczenie gmachu muzealnego na miejsce posiedzeń komisji sejmowych
 • 01/01/1991 likwidacja Funduszu Rozwoju Kultury, włączenie budżetu Muzeum Sejmu Polskiego do budżetu Kancelarii Sejmu, przemianowanie Muzeum Sejmu Polskiego na Wydział Muzealiów włączony do Biblioteki Sejmowej

Cele Wydziału Muzealiów

 • gromadzenie źródeł historycznych związanych z dziejami polskiego parlamentaryzmu
 • prowadzenie prac badawczych, upowszechniających wiedzę o historii Sejmu
 • ochrona obiektów historycznych i udostępnianie ich dla zwiedzających
 • tworzenie kolekcji z myślą o przyszłej stałej ekspozycji
 • przygotowywanie wystaw upamiętniających rocznice historyczne
 • organizacja przestrzeni wystawienniczej dla ekspozycji czasowych

Całkowita liczba wystaw (1985-2017)

statmuz

Od 1989 roku zorganizowano 37 wystaw własnych oraz 231 wystaw „gościnnych”.

statmuz1