mapaDane adresowe

BIBLIOTEKA SEJMOWA
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Informatorium
tel. 22 694 10 73
fax: 22 694 17 78
e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Sekretariat
tel. 22 694 24 29
fax: 22 694 17 78
e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

Dyrekcja
Dyrektor Wojciech Kulisiewicz
tel. 22 694 24 29
fax: 22 694 17 78
e-mail: wojciech.kulisiewicz@sejm.gov.pl

Wicedyrektor Błażej Popławski
tel. 22 694 10 48
e-mail: blazej.poplawski@sejm.gov.pl

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Naczelnik Anna Sadoch
tel. 22 694 16 27
e-mail: anna.sadoch@sejm.gov.pl
Specjalista ds. tezaurusów Maria Górska
tel. 22 694 19 07
e-mail: maria.gorska@sejm.gov.pl

Wydział Obsługi Użytkowników
Naczelnik Zenon Mikos
tel. 22 694 16 28
e-mail: zenon.mikos@sejm.gov.pl

Wydział Zbiorów Historii Społecznej
ul. Ludna 4A, 00-406 Warszawa
p.o. naczelnika Agnieszka Oleksiak
tel./fax: 22 694 25 57
e-mail: agnieszka.oleksiak@sejm.gov.pl

Wydział Przechowywania i Ochrony Zbiorów
Naczelnik Łukasz Gogol
tel. 22 694 14 45
e-mail: lukasz.gogol@sejm.gov.pl

Wydział Muzealiów
Wicedyrektor Błażej Popławski
tel. 22 694 24 94
e-mail: blazej.poplawski@sejm.gov.pl

Archiwum Sejmu
Naczelnik Robert Gębicki
tel. 22 694 24 84
e-mail: robert.gebicki@sejm.gov.pl

Administratorzy Systemu ALEPH
Kierownik zespołu Joanna Katarzyna Marchlińska
tel. 22 694 16 94
e-mail: katarzyna.marchlinska@sejm.gov.pl
Agata Czajkowska
tel. 22 694 16 94
e-mail: agata.czajkowska@sejm.gov.pl
Paweł Sobczak
tel. 22 694 16 94
e-mail: pawel.sobczak@sejm.gov.pl
Michał Kamiński
tel. 22 694 16 94
e-mail: michal.kaminski@sejm.gov.pl
Marcin Michalski
tel. 22 694 16 94
e-mail: marcin.michalski@sejm.gov.pl