Dokumentacja parlamentarna – egzemplarz obowiązkowy

Na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U.1996.152.722 z późn. zm.) Biblioteka Sejmowa przekazuje dokumentację parlamentarną uprawnionym bibliotekom.

Dokumentacja Sejmowa

Dokumentacja Senacka

Biblioteki otrzymujące dokumentację parlamentarną

Druki Sejmowe

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu GDAŃSKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytetu ŁÓDZKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytecka POZNAŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka WARSZAWA
 • Biblioteka Uniwersytecka TORUŃ

Sprawozdania Stenograficzne Sejmu

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW
 • Biblioteka Główna UMCS LUBLIN
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu GDAŃSKIEGO
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu OPOLSKIEGO
 • Biblioteka Publiczna m. st. WARSZAWY
 • Biblioteka Śląska KATOWICE
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL LUBLIN
 • Biblioteka Uniwersytetu ŁÓDZKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytecka POZNAŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka TORUŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka WARSZAWA
 • Książnica Podlaska BIAŁYSTOK
 • Książnica Pomorska SZCZECIN

Biuletyny Komisji Sejmowych (do końca VI kadencji)

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW
 • Biblioteka Śląska KATOWICE

Kronika Sejmowa

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW (do końca VII kadencji)
 • Biblioteka Uniwersytetu ŁÓDZKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytecka POZNAŃ

Druki Senackie

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu GDAŃSKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytetu ŁÓDZKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytecka POZNAŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka TORUŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka WARSZAWA

Sprawozdania Stenograficzne Senatu

 • Biblioteka Narodowa WARSZAWA
 • Biblioteka Jagiellońska KRAKÓW
 • Biblioteka Główna UMCS LUBLIN
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu GDAŃSKIEGO
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu OPOLSKIEGO
 • Biblioteka Publiczna m. st. WARSZAWY
 • Biblioteka Śląska KATOWICE
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL LUBLIN
 • Biblioteka Uniwersytetu ŁÓDZKIEGO
 • Biblioteka Uniwersytecka POZNAŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka TORUŃ
 • Biblioteka Uniwersytecka WARSZAWA
 • Książnica Podlaska BIAŁYSTOK
 • Książnica Pomorska SZCZECIN

Biblioteka Narodowa

Al. Niepodległości 213

02-086 WARSZAWA

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Druki ksiazka plyta Druki ksiazka plyta
Sprawozdania Stenograficzne ksiazka plyta Sprawozdania Stenograficzne ksiazka plyta
Biuletyny Komisji ksiazka
Kronika Sejmowa ksiazka

Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22

30-059 KRAKÓW

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Druki ksiazka plyta Druki ksiazka plyta
Sprawozdania Stenograficzne ksiazka plyta Sprawozdania Stenograficzne ksiazka plyta
Biuletyny Komisji ksiazka
Kronika Sejmowa ksiazka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 32/38

90-237 ŁÓDŹ

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Druki plyta Druki plyta
Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta
Kronika Sejmowa ksiazka

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Ratajczaka 38/40

61-816 POZNAŃ

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Druki plyta Druki plyta
Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta
Kronika Sejmowa ksiazka

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Gagarina 13

87-100 TORUŃ

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Druki plyta Druki plyta
Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 53
80-308 GDAŃSK

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Druki plyta Druki plyta
Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Książnica Podlaska

ul. Kilińskiego 16

15-950 BIAŁYSTOK

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Główna UMCS

ul. Radziszewskiego 11

20-031 LUBLIN

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Uniwersytecka KUL

ul. F. Chopina 27

20-023 LUBLIN

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Publiczna M. St.

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28

00-950 WARSZAWA

WYDAWNICTWA

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Książnica Pomorska

ul. Podgórna 15/16

70-205 SZCZECIN

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

ul. Strzelców Bytomskich 2

45-084 OPOLE

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

elektroniczna

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Dobra 56/66

00-312 WARSZAWA

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczn

Druki plyta Druki plyta
Sprawozdania Stenograficzne ksiazka Sprawozdania Stenograficzne ksiazka

Biblioteka Śląska

Plac Rady Europy 1

40-021 KATOWICE

Wydawnictwa

SEJMOWE

Postać

tradycyjna /

elektroniczna

Wydawnictwa

SENACKIE

Postać

tradycyjna /

elektroniczn

Sprawozdania Stenograficzne plyta Sprawozdania Stenograficzne plyta
Biuletyny Komisji ksiazka