Uslugi

Usługi Biblioteki Sejmowej

Profil usług Biblioteki Sejmowej ukierunkowany jest na zaspokajanie potrzeb informacyjnych posłów i senatorów oraz organów Sejmu, klubów i kół parlamentarnych, komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu i biur poselskich. Biblioteka obsługuje również osoby pracujące bezpośrednio na rzecz Sejmu i Senatu, tj. pracowników Kancelarii obu izb oraz pracowników biur poselskich, klubów i kół parlamentarnych.

Z unikatowych zbiorów i źródeł informacji, dostępnych wyłącznie w Bibliotece Sejmowej, mogą także korzystać inne osoby i instytucje (np. pracownicy naukowi, dziennikarze, pracownicy naczelnych i centralnych organów władzy), jednak z ograniczeniami wynikającymi z Regulaminu BS.