Zbiory

Zbiory Biblioteki Sejmowej

Biblioteka Sejmowa gromadzi obecnie:

  • materiały biblioteczne,
  • dokumentację archiwalną (Archiwum Sejmu),
  • eksponaty muzealne (Wydział Muzealiów).

Zbiory materiałów bibliotecznych (w dniu 31 grudnia 2022 r. – 580 822 jednostki) składają się z dwóch odrębnych fizycznie kolekcji, różniących się pochodzeniem, charakterem i lokalizacją. Pierwsza z nich – tzw. zbiory główne BS – zawiera materiały związane z podstawową funkcją BS jako biblioteki parlamentarnej, gromadzone są od początku jej istnienia.

Trzon drugiej stanowi księgozbiór Archiwum Lewicy Polskiej (poprzednio: Centralne Archiwum KC PZPR), włączony do BS w 1991 r., obecnie przechowywany i udostępniany w Wydziale Zbiorów Historii Społecznej BS.