PLAKAT WYBORCZY 89

Wykaz wystaw

Start

PLAKAT WYBORCZY 89
10. rocznica rozpoczęcia obrad Sejmu Kontraktowego i wyborów 4 czerwca 1989

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty z kolekcji:
poseł Joanny Fabisiak
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteki Sejmowej

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 2 – 26 lipca 1999 r.

Fot. Adam Wełnicki