SEJM USTAWODAWCZY 1919-1922

Wykaz wystaw

Start

70. rocznica rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego

Scenariusz – dr Andrzej Zakrzewski, współpraca: Jolanta Walukiewicz-Wolfram, Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Jerzy Szymczuk

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Sejmu Polskiego, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum KC PZPR
Archiwum Państwowego w Lublinie
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteki Sejmowej
Muzeum Karykatury
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Muzeum Sejmu Polskiego
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu
Zakładu Historii Ruchu Ludowego
ze zbiorów prywatnych
Ekspozycja w Sali Dolnej Palarni
w dniach 10 lutego – 2 marca 1989 r.