Gmachy sejmowe w latach 1919-1947

Autorzy scenariusza: Ewa Koralewska, Łukasz Kubacki, Błażej Popławski
Konsultacja merytoryczna: Wojciech Kulisiewicz
Projekt graficzny: Łukasz Kubacki

Wystawa plenerowa, zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, prezentowana na terenie Kancelarii Sejmu wzdłuż ul. Wiejskiej od 31 sierpnia do 18 października 2023 r.

Reprodukcje cyfrowe zaprezentowane na wystawie pochodzą z następujących instytucji:

•Biblioteki Sejmowej
• Archiwum Państwowego w Warszawie
• Biblioteki Sejmowej
• Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
• Muzeum Narodowego w Warszawie
• Muzeum Powstania Warszawskiego
• Narodowego Archiwum Cyfrowego
• oraz ze zbiorów prywatnych

Zdjęcia z wernisażu: