⇓Kliknij poniżej, aby zobaczyć folder wystawy⇓

Zdjęcie z otwarcia wystawy

Start

Scenariusz – Patrycja Krasoń, Paweł Libera,
Anna Nowakowska-Wierzchoś przy współpracy Błażeja Popławskiego

Współpraca – Galeria Studio

Projekt plastyczny – Benedek Studio

Pochodzenie obiektów:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Sejmowa
Centralne Archiwum Wojskowe
Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Muzeum Niepodległości
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu
w dniach 5 – 20 Listopada 2014 r.