LOSY NASZE… W NASZYCH SPOCZYWAJĄ RĘKACH

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – dr Jerzy Kochanowski
Komisarz wystawy – Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:

ze zbiorów rodziny Józefa Piłsudskiego, depozyt w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Centralnego Archiwum Wojskowego
Centralnej Biblioteki Wojskowej
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Muzeum Wojska Polskiego

Ekspozycja w Zamku Królewskim w Warszawie, Sala Rady
w dniach 9 – 20 listopada 1998 r.

Fot. Maciej Bronarski, Adam Wełnicki