100. rocznica uchwalenia Konstytucji marcowej

Wykaz wystaw

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Sejmową, prezentowana na stronie Kancelarii Sejmu od 15 marca 2021 r.

Realizacja – Wojciech Kulisiewicz, Błażej Popławski, Ewa Koralewska

Konsultacja historyczna – Tadeusz Wolsza

Na wystawie zaprezentowano obiekty ze zbiorów Biblioteki Sejmowej oraz: Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości, Narodowego Archiwum Cyfrowego