VIRIBUS UNITIS? POLSCY PARLAMENTARZYŚCI W MONARCHII HABSBURSKIEJ 1848-1918

Wykaz wystaw

Start

Pomysł i ogólna koncepcja: Jerzy Gaul, Archiwum Główne Akt Dawnych

Scenariusz: Bogusław Dybaś, Aleksandra Szymanowicz-Hren, Anna Ziemlewska (Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu)

Współpraca: Dyrekcja Parlamentu Austrii, Wiedeń (Günter Schefbeck, Johannes Achter) Biblioteka Sejmowa, Warszawa (Wojciech Kulisiewicz, Joachim Bieńkowski, Błażej Popławski)

Projekt plastyczny: Zespół Pracowni Projektowej Ptasia 30 Danuta Słomczyńska, Poznań

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu
w dniach 10 – 26 października 2012 r.

Fot. Krzysztof Białoskórski, Marcin Gorgolewski, Adam Wełnicki