KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO W DWUSETNĄ ROCZNICĘ NADANIA

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Jarosław Kotowicz
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:

Archiwum Głównego Akt Dawnych
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacji XX. Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Niepodległości
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum – Zamek w Kórniku
Zamku Królewskiego w Warszawie

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol oraz Sala Kolumnowa
w dniach 4 – 13 lipca 2007 r.
Fot. Adam Wełnicki