JEST POLSKA JEST SEJM

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Archiwum Państwowego w Katowicach
Archiwum Państwowego w Krakowie
Archiwum Państwowego w Lublinie
Archiwum Państwowego w Poznaniu
Biblioteki Jagiellońskiej
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Centralnego Archiwum Wojskowego
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Muzeum Historycznego m. Krakowa
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Niepodległości
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Muzeum Wojska Polskiego
Kościoła Farnego w Poznaniu
Zakładu Historii Ruchu Ludowego
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego
w dniach 17 lutego – 6 marca 1999 r.

Fot. Adam Wełnicki, ze zbiorów Archiwum Sejmu