ŻYDZI W POLSKIM PARLAMENCIE 1919 – 1939

Wykaz wystaw

Start

Wystawa z okazji wizyty Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w Knesecie

Scenariusz – prof. dr hab. Szymon Rudnicki
Tłumaczenie na jęz. hebrajski – Lena Benoualid
Komisarz wystawy – Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Sejmu
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Centralnego Archiwum Syjonizmu
Narodowego Archiwum Cyfrowego
Żydowskiego Instytutu Historycznego
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja w Gmachu Knesetu w Jerozolimie
w dniach 8 – 24 grudnia 2009 r.

Fot. Paweł Kula