Bitwa Warszawska 1920

Wykaz wystaw

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Sejmową oraz Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, prezentowana na platformie internetowej Google Arts & Culture od 10 lipca 2020 r.

 

Część 1:

Wojna

Część 2:

 Rada Obrony Państwa i Rząd Obrony Narodowej

Część 3:

 Posłowie

Część 4:

 Zwycięstwo

 

Realizacja – Wojciech Kulisiewicz, Błażej Popławski, Ewa Koralewska

Konsultacja historyczna – Grzegorz Nowik

Na wystawie zaprezentowano obiekty ze zbiorów Biblioteki Sejmowej oraz: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Narodowej, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.