Najdroższa dla potomności pamiątka

Historia kompleksu parlamentarnego przy ulicy Wiejskiej

 

Autorzy scenariusza: Ewa Koralewska, Łukasz Kubacki, Błażej Popławski
Konsultacja merytoryczna: Jarosław Kotowicz, Wojciech Kulisiewicz, Michał Wasiak, Jan Węgrzyn
Projekt graficzny: Łukasz Kubacki

 

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, prezentowana w holu głównym gmachu Sejmu RP od 5 do 28 października 2022 r.

Obiekty i kopie cyfrowe zaprezentowane na wystawie pochodzą z następujących instytucji:

 • Agencji FORUM,
 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Państwowego w Warszawie
 • Archiwum Senatu
 • Biblioteki Narodowej
 • Biblioteki Sejmowej
 • Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
 • Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 • Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu
 • Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Warszawy
 • Narodowego Archiwum
 • Cyfrowego
 • North Carolina State University
 • Polskiej Agencji Prasowej
 • Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Zdjęcia z wernisażu

Fot.: Kancelaria Sejmu

Zdjęcia ekspozycji

Fot.: Małgorzata Gołębiewska, Małgorzata Matuszewska-Sitowicz

⇓Kliknij, aby zobaczyć folder wystawy⇓