PIĘĆSET LAT SEJMU POLSKIEGO 1493–1993

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Marek Wrede, Jerzy Gutkowski, Jolanta Walukiewicz-Wolfram,
dr Andrzej Zakrzewski, dr Jerzy Kochanowski

Komisarz wystawy – Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Dział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:

Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Archiwum Głównego Akt Dawnych
Archiwum Państwowego w Krakowie
Archiwum Państwowego w Lublinie
Biblioteki Jagiellońskiej
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Centralnej Agencji Fotograficznej
Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w ZKW
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie
Kancelarii Prezydenta RP
Komisji Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie
Muzeum „Dom Wincentego Witosa” w Wierzchosławicach
Muzeum Czartoryskich, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Diecezjalnego w Płocku
Muzeum Historycznego m. Krakowa
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Muzeum Karykatury
Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Niepodległości
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Muzeum Wojska Polskiego
Oddziału Muzeum Narodowego w Nieborowie
Oddziału Muzeum Narodowego w Wilanowie
Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach
Zamku Królewskiego w Warszawie
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, Sala Kolumnowa
w dniach 3 maja – 17 czerwca 1993 r.

Fot. Adam Wełnicki, Leszek Łożyński