PARLAMENT POLSKI.
PIĘĆ WIEKÓW HISTORII – DZIESIĘĆ LAT W RADZIE EUROPY

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano fotografie dokumentów i grafik historycznych.

Ekspozycja w Gmachu Rady Europy w Strasburgu
w dniach 24 – 28 września 2001