KATYŃ – WALKA O PRAWDĘ

Wykaz wystaw

Start

KATYŃ – WALKA O PRAWDĘ
60. rocznica zbrodni katyńskiej

Scenariusz – dr Tadeusz Krawczak, Włodzimierz Janowski, Mariusz Olczak, Wanda Bieńkowska (Archiwum Akt Nowych)
Projekt plastyczny – art. pl. Witold Błażejowski

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej we współpracy Archiwum Akt Nowych

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 13 kwietnia – 29 kwietnia 2000 r.

Fot. Adam Wełnicki