450-LECIE UNII LUBELSKIEJ

Wykaz wystaw

450 lecie Unii Lubelskiej

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Sejmową oraz Biuro Komunikacji Społecznej, prezentowana w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 30 czerwca 2019 r.

Realizacja – Mikołaj Kałuszko, Wojciech Kulisiewicz, Błażej Popławski

Na wystawie zaprezentowano obiekty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Historii Polski oraz Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie.

Fot. Michał Józefaciuk, Marta Marchlewska