PAMIĘTAMY. SOLIDARNOŚĆ 1980 – 1981

Wykaz wystaw

Start

PAMIĘTAMY. SOLIDARNOŚĆ 1980 – 1981
20. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Scenariusz – Mirosława Pałaszewska (Muzeum Niepodległości)
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Biblioteki Sejmowej
Muzeum Niepodległości
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 7 – 18 października 2000 r.

Fot. Adam Wełnicki, Leszek Łożyński