POSŁOWIE NA SEJM II RZECZYPOSPOLITEJ – OFIARY WOJNY I OKUPACJI 1939-1945

Wykaz wystaw

Start

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz
Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Sejmową przy współpracy z Wydawnictwem Sejmowym

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 25 sierpnia – 21 września 2009 r.