KATYŃ – CHARKÓW. ZIEMIA OSKARŻA

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy
z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty wydobyte z grobów oficerów polskich w trakcie ekshumacji w 1995 roku

Ekspozycja w Gmachu Sejmu, Sala Wszechnicy Sejmowej
w dniach 8 – 30 listopada 1996 r.

Fot. Adam Wełnicki, Leszek Łożyński