DWUDZIESTA ROCZNICA POMOCY KONGRESU USA DLA SENATU I SEJMU

Wykaz wystaw

Start

20. rocznica pomocy Kongresu USA dla Senatu i Sejmu

Prace organizacyjne – Błażej Popławski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej przy współpracy z Biurem Studiów i Analiz Kancelarii Senatu oraz Biurem Analiz Sejmowych

Ekspozycja w Gmachu Senatu, hol I piętra
W dniach 7 – 11 czerwca 2010 r.

Fot. Michał Józefaciuk