DZIEJE SEJMU

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram, Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano fotografie oraz eksponaty ze zbiorów własnych.

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 30 kwietnia – 4 sierpnia 1994 r.

Fot. Adam Wełnicki