LITWA W DRODZE DO EUROPY

Wykaz wystaw

Start

Wystawa przygotowana przez Uniwersytet Wileński i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej z okazji wizyty Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Artūrasa Paulauskasa w Sejmie RP
Projekt plastyczny – art. pl. Jerzy Szymczuk

Realizacja wystawy – Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej we współpracy z Ambasadą Republiki Litewskiej

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 25 – 30 czerwca 2003 r.

Fot. Adam Wełnicki