LOSY NASZE… W NASZYCH SPOCZYWAJĄ RĘKACH

Wykaz wystaw

Start

90. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Scenariusz – prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, współpraca Błażej Popławski, Jolanta Walukiewicz-Wolfram
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Centralnego Archiwum Wojskowego
Centralnej Biblioteki Wojskowej
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Muzeum Niepodległości
Muzeum Wojska Polskiego

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol oraz Sala Kolumnowa
w dniach 5 – 24 listopada 2008 r.

Fot. Adam Wełnicki, Piotr Żłobicki