WITAJ MAJ, TRZECI MAJ! 220. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wykaz wystaw

Start

220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram, Błażej Popławski
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej przy udziale Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu
w dniach 20 kwietnia – 9 maja 2011 r.
Fot. Adam Wełnicki, Rafał Zambrzycki