ADAM BIEŃ, WIELKI PATRIOTA I DZIAŁACZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY RUCHU LUDOWEGO

Wykaz wystaw

Start

Uroczyste nadanie sali nr 13 imienia Adama Bienia

Scenariusz – Hanna Bielska, córka Adama Bienia

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano dokumenty pochodzące z:

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
ze zbiorów rodziny Adama Bienia

Ekspozycja w Budynku Komisji Sejmowych
w dniach 29 września – 1 października 1998 r.

Fot. Adam Wełnicki