MY, NARÓD POLSKI, TĘ USTAWĘ KONSTYTUCYJNĄ UCHWALAMY I STANOWIMY

Wykaz wystaw

Start

80. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921

Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Biblioteki Sejmowej
Muzeum Niepodległości
Polskiej Agencji Prasowej
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, sala im. Ignacego Daszyńskiego
w dniach 15 marca – 2 kwietnia 2001

Fot. Adam Wełnicki, ze zbiorów Archiwum Sejmu