KONSTYTUCJE POLSKI 1791 – 1997

Wykaz wystaw

Start

5. rocznica uchwalenia Konstytucji III RP
Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram
Projekt plastyczny – art. pl. Krzysztof Burnatowicz

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Archiwum Głównego Akt Dawnych
Biblioteki Narodowej
Biblioteki Sejmowej
Centralnej Agencji Fotograficznej
Kancelarii Prezydenta RP
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Niepodległości
Polskiej Agencji Prasowej

Ekspozycja:
na Zamku Królewskim w Warszawie, Sala Rady, w dniach 15 – 20 października 2002 r.
w Gmachu Głównym Sejmu, Sala Kolumnowa, w dniach 21 – 31 października 2002 r.

Fot. Andrzej Ring, Adam Wełnicki