BRONISŁAW GEREMEK – POLITYK WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Wykaz wystaw

Start

Wybór zdjęć – Joachim Bieńkowski, dr Wojciech Kulisiewicz, Jaromir Sokołowski;

Projekt plastyczny – art. pl. Józef Piwkowski

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano fotografie
pochodzące z:
Agencji Gazeta
Biblioteki Sejmowej
Agencji Forum
Ośrodka Karta
Narodowego Archiwum Cyfrowego
PAP/CAF
ze zbiorów prywatnych

Ekspozycja:
w Gmachu Głównym Sejmu w dniach 21 – 28 lipca 2008 r.,
w Gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 23 – 26 września 2008 r.

Fot. Katarzyna Nowosad