Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Słowenii

słoweniabig

Konstytucja z dnia 23 grudnia 1991 r.


pl polski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.)


Tekst w języku urzędowym:

słowenia słoweńskim WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

słowenia słoweńskim Ustavno sodišče Republike Slovenije / [urednik Arne Mavčič]. – Ljubljana : Ustavno sodišče Rep. Slovenije, 1999.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 725-748.

anglia angielski Constitution of the Republic of Slovenia / [transl. Miro Cerar i in.]. – Ljubljana : Uradni List Republike Slovenije, 2001.

ge niemiecki Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas VSO / Hrsg. Georg Brunner. Bd. 1 : Ostmitteleuropa. – 22. Lieferung, Jan. 1998. – Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999.