XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne, Płock 28-29 maja 2019 r.

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Płocku odbyło się XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne przebiegające pod hasłem „Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej”. Udział w konferencji wzięli: dyrektor Biblioteki Sejmowej dr Wojciech Kulisiewicz, naczelnik Archiwum Sejmu Bożena Żmuda i główny specjalista Dorota Bednarczyk. Wygłoszono referat na temat „Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu oraz metody jego opracowania i zabezpieczania”.

Prezentacja z referatu