XI. Warszawski Piknik Archiwalny 9-12 czerwca 2021 r

W dniu 12 czerwca br. Archiwum Sejmu po raz kolejny uczestniczyło w Warszawskim Pikniku Archiwalnym, wydarzeniu obchodzonym po raz jedenasty a organizowanym w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Archiwów. W tym roku święto archiwów celebrowano zarówno w formule stacjonarnej jak i  on-line.

W  ramach obchodów na przestrzeni kilku dni  9-12 czerwca 2021 r., wiele archiwów państwowych otworzyło swoje podwoje dla szerszego grona osób, organizując imprezy i wydarzenia kulturalne propagujące wiedzę o misji i znaczeniu  archiwów dla zbiorowej pamięci narodu i społeczeństwa. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią część wydarzeń odbywało się on-line  – na przykład w formie wirtualnych wystaw. Centrum obchodów stanowił Pałac Staszica, gdzie 12 czerwca br. przedstawiciele warszawskich archiwów oraz wielu instytucji państwowych, naukowych, kulturalnych i społecznych prezentowało swoje zbiory.

Rokrocznie, począwszy od pierwszego Warszawskiego Pikniku Archiwalnego, który miał miejsce w czerwcu 2010 r., czynny udział w imprezie bierze także Archiwum Sejmu, popularyzując przy tej okazji nie tylko swoje zbiory, ale również wiedzę o Sejmie i jego organach, którą goście pikniku mogli posiąść zapoznając się z treścią udostępnianych materiałów informacyjnych zawartych w publikacjach Wydawnictwa Sejmowego. Realizując misję edukacyjną i popularyzatorską, a jednocześnie nawiązując do hasła  przewodniego tegorocznych obchodów – „Bez kobiet nie ma historii”- nasze Archiwum zaprezentowało wystawę ”Posłanki i senatorki II RP. Jest to fragment ekspozycji przygotowanej przez pracowników Wydziału Muzealiów Biblioteki Sejmowej i Archiwum Akt Nowych, udostępnionej w gmachu Sejmu w 2014 r. Wystawa przypomina działalność parlamentarną 49  Polek, które na mocy dekretu Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej z 28 listopada 1918 r. przyznającego prawa wyborcze wszystkim obywatelom Polski bez różnicy płci, zasiadały w ławach parlamentarnych w latach 1919-1939. Praca posłanek i senatorek II RP skupiała się głównie wokół tematów związanych z opieką społeczną, edukacją, prawami kobiet, dzieci i mniejszości narodowych. Ówczesne parlamentarzystki przyczyniły się również do znaczących inicjatyw ustawodawczych, wśród których duże znaczenie miały m.in.: ustawa mająca na celu zmianę postanowień prawa cywilnego dotyczących praw kobiet, ustawa o ochronie kobiet i młodocianych, ustawa dotycząca zwalczania handlu kobietami i dziećmi, czy też projekty związane z rozwojem systemu oświaty, szeroko rozumianą  opieką społeczną, a także projekt ustawy o sprzedaży i wyrobie spirytusu i napojów alkoholowych, który stał się wzorem dla wielu krajów europejskich. Uczestniczyły też w pracach nad Konstytucją kwietniową i w obradach komisji do spraw polityki międzynarodowej. Wiele z nich sprawowało swój urząd przez kilka kadencji z rzędu.

Podczas poprzednich edycji Warszawskiego Pikniku Archiwalnego Archiwum Sejmu prezentowało dokumenty związane m. in. z Sejmem Ustawodawczym, materiały ikonograficzne ilustrujące prawie 600 lat parlamentaryzmu polskiego, a także źródła dotyczące poselskiej aktywności pisarza i kompozytora Stefana Kisielewskiego oraz upamiętniające wizytę w naszym Parlamencie Jana Pawła II w czerwca 1999 r.

W tym roku program pikniku oraz związane z nim wydarzenia nawiązywały do tematu obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Instytucje biorące udział w obchodach,  obok ciekawych wystaw (w tym również multimedialnych i wirtualnych), zaprezentowały także projekcje filmowe i nagrania  audiowizualne. Wśród archiwaliów znajdowały się materiały dotyczące kobiet wyróżniających się w pracy naukowej,  działaczek polonijnych, społecznych, konspiratorek i dywersantek – kobiet, które
w szczególny sposób zapisały się w historii  Polski. Organizatorzy przygotowali również szereg prelekcji, wykładów i spotkań. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy edukacyjne, wirtualne wycieczki po wybranych archiwach oraz porady i konsultacje (on-line i telefoniczne) dotyczące prowadzenia, porządkowania, zabezpieczenia i konserwacji archiwów rodzinnych jak również prowadzenia badań genealogicznych i korzystania z zasobów archiwów.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły : Polskie Radio RDC, TVP Historia, TVP Polonia, TVP 3, Biuletyn Polonistyczny, Mówią Wieki, Wydawnictwo Skarpa Warszawska.

Warto również dodać, że w tym roku obchody łączyły się z 4. edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Główne uroczystości z tym związane zorganizowano w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. a w ich ramach m.in. otwarto wystawę plenerową prezentującej uhonorowane obiekty, zaś w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Listę.

Program XI. Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Plakat

Fotoreportaż:

 


Fot. Anna Strzyżak, Kancelaria Sejmu