X Warszawski Piknik Archiwalny, Warszawa 8 czerwca 2019 r.

Od 12 lat w dniu 9 czerwca archiwa w różnych krajach świętują Międzynarodowy Dzień Archiwów. Polskie archiwa również celebrują ten dzień otwierając swoje podwoje dla szerszego grona osób, organizując liczne atrakcje i wydarzenia propagujące wiedzę o misji i znaczeniu archiwów dla zbiorowej pamięci narodu i społeczeństwa.

W Warszawie już niemal tradycją stało się organizowanie w tym dniu Warszawskiego Pikniku Archiwalnego, zaś w tym roku odbyła się jego jubileuszowa – dziesiąta edycja. Głównym organizatorem imprezy jest Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, które zaprosiło do współpracy szereg instytucji prowadzących działalność archiwalną, wśród nich Archiwum Sejmu. Podczas jubileuszowego spotkania wręczono medale pamiątkowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odczytano także odnalezioną w jednym z polskich archiwów państwowych XVII-wieczną Przysięgę archiwariusza.

Podobnie jak w poprzednich latach gościnne mury Pałacu Staszica zgromadziły przedstawicieli archiwów ponad 20 instytucji rządowych, naukowych, kulturalnych i społecznych. Hasłu tegorocznego jubileuszowego święta archiwów – „Tajemnice Archiwów” – towarzyszyła wystawa powstała z archiwaliów wytypowanych z zasobów poszczególnych archiwów i instytucji, które przez lata tworzyły Warszawski Piknik Archiwalny. Imprezę rozpoczął koncert klawesynowy i pokaz tańców dworskich.

Archiwum Sejmu od dziesięciu lat z przyjemnością uczestniczy w Pikniku realizując w ten sposób działalność edukacyjną i popularyzatorską. W tym roku pracownicy Archiwum Sejmu zaprezentowali fragment wystawy pt. „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem – wystawa z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego”. W lutym bieżącego roku była ona eksponowana w gmachu Sejmu. Tytuł ekspozycji nawiązywał do łacińskiej dewizy, której autorstwo przypisywane jest Cyceronowi. Napis tej treści umieszczony był w sali, w której obradował Sejm Ustawodawczy i miał przyświecać izbie i posłom podczas prac.

Pozostałe archiwa obok ciekawych wystaw zaprezentowały także projekcje filmowe i nagrania radiowe oraz przygotowały interesujące prelekcje, wykłady i konkursy. Wiele wystawionych obiektów stanowiły unikalne archiwalia i muzealia zwykle niedostępne szerszej grupie odbiorców. Były wśród nich m. in. ordery nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Archiwum Prezydenta RP), Certyfikat wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć świata projektu statutu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (PAN Archiwum w Warszawie), unikalne rysunki pomiarowe oraz rzuty elewacji i fasady z kolumnadą oraz zdjęcia Pałacu Saskiego z lat 1923-1933 (Wojskowe Biuro Historyczne). Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Dla zainteresowanych tematem archiwów rodzinnych przygotowano punkty informacyjne z poradami na temat prowadzenia, porządkowania, zabezpieczenia i konserwacji archiwów rodzinnych.
Szczególną atrakcję stanowiło zwiedzanie niezwykłych podziemi Pałacu Staszica (w tym pomieszczenia w którym zgodnie z legendą znajdował się grobowiec cara Wasyla) wraz z ekspozycją prezentowanych tam przedmiotów pochodzących z wykopalisk na dziedzińcu Pałacu.

Kolorytu imprezie dodały występy wokalne i muzyczne oraz konkursy i gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także obecność harcerzy oraz uczniów warszawskich liceów i gimnazjów. Muzyczny akcent wydarzenia stanowiły koncerty dwóch zespołów : The Warsaw Dixielanders i Rocking Therapy.

Patronat medialny nad Piknikiem objęły: Polskie Radio, TVP Historia, TVP Polonia oraz „Mówią Wieki”.

W ramach obchodów XII Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego odbyło się uroczyste otwarcie nowej odsłony serwisu Szukaj w Archiwach.

Program X Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Plakat

Fotoreportaż:

Galeria X Piknik Archiwalny
Fot. Michał Zaremba, Archiwum Prezydenta RP.