Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Republika Finlandii

finlandiabig

Konstytucja z dnia 11 czerwca 1999 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.)

Tekst w językach urzędowych:

Finlandia fińskim WWW (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

szwecja szwedzkim WWW (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 11 czerwca 1999 r.)

hiszpania hiszpański WWW (stan prawny na dzień 11 czerwca 1999 r.)

ge niemiecki WWW (stan prawny na dzień 11 czerwca 1999 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 4 listopada 2011 r.)

Finlandia saami WWW (stan prawny na dzień 11 czerwca 1999 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku:

finlandia fińskim Suomen Valtiosääntö. – Vammala : Eduskunta Ulkoasiainministeriö, 2001.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 249-270.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.7 : Finland – Grenada. – New York : Oceana Publ., 2003.

anglia niemiecki Die Verfassung Finnlands / Hrsg. Das Parlament [i in.]. – Vammala : Vammala Kirjapaino, 2002.


Archiwum:

Akty konstytucyjne z lat 1919, 1922 i 1928


plpolski WWW

Teksty w językach urzędowych:

Akt o formie rządu z dnia 17 lipca 1919 r.

finlandia fiński WWW

Akt o Trybunale Stanu z dnia 25 listopada 1922 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW

Akt o prawie parlamentu do badania zgodności z prawem czynności urzędowych członków Rady Państwa, Kanclerza Sprawiedliwości i Parlamentarnego Ombudsmana z dnia 25 listopada 1922 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW

Akt o parlamencie z dnia 13 stycznia 1928 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku:

finlandia fińskim Kansanedustajan Lakikokoelma 1988. – Helsinki : Valtion Painatuskeskus, 1988.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Finlandii / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997.

anglia angielski Constitutional laws of Finland ; Procedure of Parliament / publ. by the Parliament of Finland, Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Justice. – Helsinki : [b.w.], 1996.

anglia niemiecki Finnische Grundgesetze Geschäftsordnung des Parlaments / hrsg. von dem Parlament Finnlands, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und dem Justizministerium. – Helsinki : [b.w.], 1992.