Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZIslandia

islandiabig

Konstytucja z dnia 17 czerwca 1944 r.


pl polski WWW (stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.)

Tekst w języku urzędowym:

islandia islandzkim WWW i AUDIO (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW i AUDIO (stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

islandia islandzkim Konstytucja Republiki Islandii : komentarz / Małgorzata Babula. – Stan prawny: 9 kwietnia 2020 r.]. – Rzeszów : Wyższa Szk. Prawa i Admin. Rzeszowska Szk. Wyższa, 2020.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Islandii / tł. i wstęp Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2009.

Konstytucja Republiki Islandii / wstęp i tłum. Stanisław Sagan. – [Wyd. 2 uzup. uwzględniające zmiany w Konstytucji z 1999 r.]. – Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, 2006.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.8 : Guatemala – India. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski Les constitutions européennes / par Boris Mirkine-Guetzévitch ; préf. de Marcel Prélot, Paris : Presses Univ. de France, 1951. T. 2.

ge niemiecki Die Verfassungen der Erde in deutscher Sprache nach dem jeweils neusten Stande / übers. und hrsg. von W. Brorsen. Lfg. 1-2. – Tübingen : J.C.B. Mohr, 1950-1951.

rosja rosyjski Konstitucii buržuaznych gosudarstv Evropy / perevod pod red. G. S. Gurbiča ; [sost. sbornika F. A. Kublickij]. – Moskva : Izd-vo Inostrannoj Literatury, 1957.