Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Gabońska

gabonbig

Konstytucja z dnia 26 marca 1991 r.


Tekst w języku urzędowym:

francja francuskim WWW (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.7 : Finland – Grenada. – New York : Oceana Publ., 2003.

ge niemieckim Verfassungen der frankophonen und lusophonen Staaten des subsaharischen Afrikas / Herbert Baumann, Matthias Ebert (Hrsg.). – Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1997, s. 263-310.