Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Czeska

czechybig

Konstytucja z dnia 16 grudnia 1992 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.)


Tekst w języku urzędowym:

czechy czeskim WWW


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)

francja francuski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)

ge niemiecki WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

czechy czeskim Ústava České Republiky ; Listina základních práv a svobod : úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů / Roman David. – [4. aktualiz., přeprac. vyd.]. – Olomouc : Nakl. Olomouc, 2005.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 191-212.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.5 : Congo – Denmark – New York : Oceana Publ., 2003.

ge niemiecki Europäisches Verfassungsrecht / Ulrich Hufeld, Astrid Epiney. – Stand: 1. September 2008. – Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2009, s.525-540.