Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Cypryjska

bulgariabig

Konstytucja z dnia 16 sierpnia 1960 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2013 r.)

Tekst w języku urzędowym:

gr greckim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Cypryjskiej / tł. z jęz. grec. Leonidas i Pavlos Akritidis ; wstęp Przemysław Osiewicz. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2013.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.5 : Congo – Denmark. – New York : Oceana Publ., 2003.